בטיחות אש

מניעה, כיבוי והצלה

בטיחות אש

חוק:

חוק התכנון והבנייה, מחייב התייחסות מעמיקה בנושאי בטיחות אש בתהליכי בנייה שונים.
במחלקה זאת אנו עוסקים בתכנון מעכב בערה המאפשר התרעה מקדימה לכיבוי יעיל ומילוט מהיר. כמובן, התכנון מתבסס על חוק התכנון והבניה, דיני כבאות, תקנים ישראלים, אמריקאים ואירופיים והניסיון של עורך הבקשה.

תכנון ובדיקה:

* מדרגות, דלתות, מסדרונות.
* הפרדות אש, קירות אש.
* חשמל ותאורה.
* מקדמי תפוסה ומרחקי מילוט.
* מיזוג אוויר ומערכות שחרור עשן.
* מערכות הגנה ועוד.

נספח להיתר בניה:

נספח בטיחות אש הוא דרישה מהרשויות המקומיות לקבלת היתר בניה ולרוב גם תיאום עם הרשות לכבאות והצלה חובה. אנו עובדים בתיאום מול מתכנן הפרוייקט ונציע את הפתרונות המתאימים ביותר לכל מקרה כדי לא להגיע לאובדן חיים או רכוש בשיטה שמאפשרת מחירים נוחים.

רישוי עסקים:

אנו מתכננים ומשרטטים תכניות רישוי עסק בהתחשבות בגורמים המאשרים ומגישים לעיריה בתיאום עם הגופים, יועצים ובעלי מקצוע הרלוונטים.

תיק שטח:

חוברת הנחיות לכוחות הכיבוי וההצלה המסייעת להם בעת שריפה ונותנת להם כלים ליעילות הטיפול באירועי חירום שונים. תיק זה מתאר את המערכות באתר, נהלי בדיקת המערכות, נהלי חירום ודרכי המילוט וחדירה אליו.

עיצוב מערכות:

במשרד המרכז מתכננים, מעצבים וממוחי בטיחות אש, אפשר למצוא מגוון אפשרויות אסטטיות למערכות החשובות אלה.